PROJE SONUÇLARI :

Bu amaçla konsorsiyum ortakları, aşağıdaki yenilikçi ve Açık Eğitim Kaynakları’nın (AEK) serbestçe erişilebilir olmasını birlikte tasarlayacak, geliştirecek, test edecek ve yaygınlaştıracaktır
  • Yetişkin Eğitimi (YE) aracılığıyla farklı kültür ve inançlardaki topluluklar için sosyal inovasyon ve girişimcilik eğitim müfredatı hazırlanması
    PDF
  • Yetişkinlere yönelik öğrenme deneyimleri, etkinlikleri, öğrenme türleri planı ve eğitimciler ve öğretmenler için “INTREP Öğrenme Üniteleri” hazırlanması
    PDF
  • “INTREP e-Öğrenim Kampüsü”: Yetişkin eğiticileri ve öğretmenlerinin kendi e-öğrenme kurslarını oluşturmalarına olanak tanıyan Bilişim Teknolojileri (BİT) tabanlı eğitici araç hazırlanması
  • INTREP Öğretim Web Uygulaması: Yetişkin eğiticileri ve öğretmenleri için özelleştirilmiş çevrimiçi öğrenme aktiviteleri geliştirmelerine olanak tanıyan yenilikçi bir Bilişim Teknolojileri (BİT) tabanlı araç hazırlanması
  • Yetişkin Eğitimi (YE) aracılığıyla farklı kültür ve inançlardaki toplumlar için sosyal inovasyon ve girişimcilik üzerine becerilerin doğrulanması, sertifikalandırılması ve akreditasyonu için öneriler hazırlanması
Intrep