REZULTATELE PROIECTULUI :

În acest scop, consorțiul va coproiecta, dezvolta, testa și integra următoarele inovații și rezultate Intelectuale accesibile în mod gratuit
  • Ghid de formare în domeniul inovării sociale și al antreprenoriatului în contexte interculturale și interreligioase prin intermediul tehnicii Comunitare dedicate Educației Adulților
    PDF
  • Planul INTREP cu Unități de învățare axate pe experiențe, activități și tipuri de învățare adresate profesorilor și educatorilor de adulți de la nivelul comunității.
    PDF
  • Campus de învățare digitală- INTREP, un instrument educațional bazat pe TIC cu rolul de a îmbunătăți competențele profesorilor și educatorilor pentru adulți de la nivelul comunității, astfel încât să fie capabili să creeze propriile cursuri de învățare digitală
  • INTREP Aplicația Web, un instrument inovator bazat pe TIC pentru profesorii și educatorii de adulți din cadrul comunității, care le permite acestora să dezvolte activități de învățare online personalizate
  • Recomandări pentru validarea, certificarea și acreditarea competențelor în domeniul inovării sociale și al antreprenoriatului în contexte interculturale și interreligioase prin intermediul tehnicii Educației Adulților în cadrul Comunității
Intrep