Intrep

Fostering social innovation and entrepreneurship in intercultural and interreligious contexts

Anasayfa :

Projemiz, kültür, inanç ve ulusal sınırların da ötesinde değişim yapmak, iletişim kurmak ve iş birliği geliştirmek; daha güvenli bir dünyada sorumlu küresel vatandaşlar yetiştirmek için bireyleri bilgi, yeterlilik, beceri ve araçlarla donatmanın acil ihtiyacını ortaya koymaktadır. Gençlik çalışması alanı bu hedefe kesin bir katkı sağlayabilir

HEDEFLER :

  • Yetişkin Eğitimi yoluyla topluluklarda farklı kültür ve inançlar arası sosyal içermeyi ve çeşitliliği teşvik etmek
  • Bu topluluklarda sosyal inovasyonu ve girişimciliği teşvik etmek. Profesyonelleşme ve mesleki gelişim için araç ve yöntemlere erişmek adına yetişkin eğiticilerini ve öğretmenleri desteklemek
  • Kültürlerarası diyaloğu geliştirmek için akran öğrenmesi ve iş birliğine dayalı öğrenmeyi teşvik eden Yetişkin Eğitimi (YE) yaklaşımını uygulamak
  • Yetişkin eğiticileri ve öğretmenleri eğitmek; farklı kültür ve inançlardan yetişkin öğreniciler tarafından kullanılmak üzere sosyal inovasyon ve girişimcilik üzerine çevrimiçi kurslar ve kişiye özel Mobil Öğrenme Etkinlikleri oluşturmak için yeni metodolojiler ve BİT tabanlı araçlar tasarlamak, test etmek, uyarlamak ve uygulamak

YARARLANICILAR :

INTREP Projesi, Yetişkin Eğitimi (YE) aracılığıyla farklı kültür ve inançlardaki toplumları sosyal inovasyon ve girişimcilik aracılığıyla sosyal içermeye ve çeşitliliğe teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Bu nedenle hedef kitlemiz:

  • Proje sonuçlarının birincil kullanıcıları olarak yetişkin eğiticileri ve öğretmenler
  • Farklı kültür ve inançlardaki nihai faydalanıcılar olarak yetişkin öğreniciler
Intrep