Intrep

Fostering social innovation and entrepreneurship in intercultural and interreligious contexts

Despre :

Proiectul nostru identifică nevoia urgentă de a dota generațiile actuale și viitoare cu cunoștințe, competențe, abilități și instrumente pentru a face schimb, a comunica și a coopera dincolo de granițele culturale, religioase și naționale și a deveni cetățeni globali responsabili într-o lume mai sigură. Domeniul activităților pentru tineret poate avea o contribuție decisivă la acest obiectiv

Obiective :

  • Promovarea incluziunii sociale și a diversității în comunitățile interculturale și interreligioase prin intermediul educației comunitare a adulților
  • Sprijinirea cadrelor didactice și a educatorilor pentru adulți și comunitari pentru a încuraja inovarea socială și antreprenoriatul în aceste comunități, accesând instrumente și metode de profesionalizare și dezvoltare profesională
  • Să aplice abordarea educației comunitare a adulților (ACE) care încurajează dialogul intercultural și interreligios și învățarea între egali și în colaborare
  • Conceperea, testarea, adaptarea și aplicarea de noi metodologii și instrumente bazate pe TIC pentru a forma profesori și educatori pentru adulți și pentru comunități în vederea co-creării de cursuri online privind inovarea socială și antreprenoriatul, precum și de activități de învățare mobilă personalizate care să fie utilizate de studenții adulți din comunitățile interculturale și interreligioase

Beneficiari :

Proiectul INTREP își propune, prin intermediul educației comunitare a adulților (ACE), să promoveze incluziunea socială, diversitatea și dialogul intercultural și interconfesional prin încurajarea inovării sociale și a antreprenoriatului în contexte interculturale și interconfesionale; prin urmare, publicul nostru țintă este :

  • Educatorii și profesorii pentru adulți și din comunitate, ca utilizatori principali ai rezultatelor proiectului
  • Cursanții adulți din comunitățile interculturale și interconfesionale ca beneficiari finali.
Intrep