Διαδικτυακή Μάθηση :

Το έργο θα εφαρμόσει μια νέα προσέγγιση στην εκπαίδευση ενηλίκων με βάση την κοινότητα, η οποία στοχεύει στην ενίσχυση του ρόλου της εκπαίδευσης μέσω εργαλείων που βασίζονται στις ΤΠΕ

E-Learning Campus

e-Learning Campus, ένα εκπαιδευτικό μέσο βασισμένο στις ΤΠΕ για την αναβάθμιση των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτικών ενηλίκων και της κοινότητας, που τους επιτρέπει να δημιουργούν τα δικά τους μαθήματα ηλεκτρονικής μάθησης
Learn More

Instructional App

Instructional Web App, ένα καινοτόμο εργαλείο βασισμένο στις ΤΠΕ για εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές ενηλίκων και κοινοτήτων, που τους επιτρέπει να αναπτύσσουν εξατομικευμένες διαδικτυακές μαθησιακές δραστηριότητες.
Learn More
Intrep